Tag: Donemus

Zesde editie Jazzdag onderstreept internationale karakter

23-06-2012 @ 11:59

De zesde editie van de Jazzdag die op 22 juni plaatsvond in LantarenVenster, Hotel New York en Kantine Walhalla en ook het startpunt is van twee weken jazz in Rotterdam is druk bezocht door Nederlandse en buitenlandse professionals, waaronder een delegatie uit het focusland Denemarken.

Internationalisering van de Jazzdag
"Vorig jaar hebben we de Jazzdag, door de samenwerking met North Sea Round Town en North Sea Jazz een internationale injectie gegeven. Dit jaar hadden we als doel dit verder u...

lees verder...

Muziek Centrum Nederland uit de cultuurbegroting geschreven

10-06-2011 @ 19:17

Uit de brief van Staatssecretaris Halbe Zijlstra: “Er zal geen ruimte meer in de basisinfrastructuur zijn voor Muziek Centrum Nederland (…).”
Deze woorden uit de brief van Staatssecretaris Halbe Zijlstra zijn met grote verbijstering en ongeloof door MCN, het kennis- en promotiecentrum voor de Nederlandse professionele muziek, ontvangen. Enkele taken worden overgedragen aan het Fonds Podiumkunsten en Cultuurparticipatie. Dit beleid zou het einde betekenen voor een brede promotionele ondersteuni... lees verder...

Muziek Centrum Nederland naam fusie muziekorganisaties

14-01-2008 @ 11:45

Per 1 januari 2008 is het Nationaal Pop Instituut, Donemus, Gaudeamus, De Kamervraag en de gezamenlijke Jazzinstellingen gefuseerd tot het Muziek Centrum Nederland (MCN). Hierdoor is één brede landelijke organisatie voor alle muziekgenres ontstaan. Het MCN is het kennis- en promotiecentrum van de Nederlandse muziekwereld, zowel op nationaal als internationaal niveau. Naast al bekende activiteiten uit het verleden zullen er ook veel nieuwe activiteiten worden ontwikkeld op het gebied van promo... lees verder...

NATIONAAL POP INSTITUUT STAPT IN HET NIEUWE SECTORINSTITUUT MUZIEK

29-11-2007 @ 13:46

Het hing al even in de lucht, maar het is nu officieel: het Nationaal Pop Instituut heeft besloten per 1 januari a.s. te stappen in het sectorinstituut muziek in oprichting, waarin - zoals eerder al bekend gemaakt - ook de organisaties Gaudeamus, Donemus, de Kamervraag en de verenigde jazzinstellingen op zullen gaan.
Na aanvankelijke twijfels over de meerwaarde van een dergelijke schaalvergroting, heeft het Popinstituut naar aanleiding van een onderzoek en diverse gesprekken met alle betrokken... lees verder...