Evenementen organisatoren luiden noodklok over mogelijke verhoging BTW

25-10-2010 @ 14:36

Verhoging BTW tarief genadeklap voor evenementenbranche

De voorgestelde verhoging van het BTW tarief van 6 naar 19% voor een gedeelte van de culturele sector veroorzaakt ernstige problemen in de evenementenbranche. De Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) heeft de Staatssecretaris van Cultuur Zijlstra dringend verzocht het voornemen binnen het nieuwe kabinet te heroverwegen. Bij de VVEM zijn ondermeer Mojo Concerts, ID&T, Rocket Producties, UDC, Gelredome en Amsterdam ArenA aangesloten. Het verzoek wordt tevens ondersteund door Andre Rieu Produkties, Volendam Music, Brand New Live en de VVTP.

Al deze organisatoren, samen jaarlijks goed voor meer dan zes miljoen bezoekers,  maken zich grote zorgen over de voorgestelde bezuinigingsmaatregel. De organisatoren die -op eigen kracht en dus zonder subsidie- concerten, dancefeesten, muziekfestivals en musicals organiseren, zien het aantal bezoekers de laatste jaren al drastisch achteruitgaan. De organisatiekosten zijn echter gestegen en het maximale dat bezoekers van evenementen willen betalen, is al bereikt. Met de dreigende extra belasting van 13% vrezen de organisatoren dat vele banen op het spel komen te staan en dat diverse geliefde evenementen in de toekomst geen doorgang meer kunnen vinden. Ook worden er vraagtekens gezet bij de keuze om circussen, voetbalwedstrijden, boeken en films op het lagere BTW tarief te handhaven.

De voorgestelde maatregel zal onmiskenbaar een negatieve spiraal tot gevolg hebben: hogere entreeprijzen, een (nog) hoger ondernemersrisico, minder publiek, minder evenementen, minder organisatoren en minder werkgelegenheid. Bij het definitief invoeren van het lagere BTW tarief voor de culturele sector in 2008 is destijds in de Kamer vastgesteld dat herinvoering van het normale BTW tarief tot vraaguitval zou leiden en daarom niet wenselijk is.

De VVEM en Vereniging voor Vrije Theater Producenten (waarbij bijvoorbeeld Stage Entertainment en Studio 100 zijn aangesloten) laten momenteel de exacte (financiële) consequenties van een eventuele verhoging van de BTW voor de gehele markt doorrekenen en zullen de uitkomsten van het onderzoek aan de Staatsecretaris overleggen.
Ook is er een petitie gestart op www.zegneetegendebtw.nl waar bezoekers en organisatoren hun stem kunnen laten horen.