Muzikantenbonden slaan de handen ineen voor Nederlandse muziek

19-12-2009 @ 13:53

BV POP en Ntb presenteren Puntenplan Popbeleid op Noorderslag
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de muzikantenvakbond BV POP (onderdeel van FNV KIEM) wordt 16 januari 2010 tijdens Noorderslag Seminar in Groningen een Puntenplan Popbeleid aangeboden aan FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Het plan is opgesteld door de BV POP en collega-vakbond Ntb (de Nederlandse Toonkunstenaarsbond) en geeft aan hoe de positie van popmusici moet worden verbeterd om hen een perspectief op een professionele beroepspraktijk te bieden.
Het plan bevat onder meer aanbevelingen voor wetgeving en aanpassing van de subsidiepraktijk van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ (NFPK+). Jongerius  ontvangt het plan uit handen van Henk Westbroek, een van de oprichters van BV POP.  Ook Jerney Kaagman, al 25 jaar de voorzitter van BV POP, zal hierbij aanwezig zijn. BV POP en Ntb zullen bij deze gelegenheid tevens een samenwerkingsconvenant tekenen ter ondersteuning van het gezamenlijke puntenplan.

De positie van popmusici
De inkomenspositie van jonge musici, tekstschrijvers  en componisten is de afgelopen jaren verslechterd. Door kopiëren en downloads lopen de geldstromen uit rechten en CD-verkopen sterk terug en de gages voor popmusici dekken vaak nauwelijks de gemaakte kosten. Dit alles in een tijd waarin er door consumenten meer muziek geconsumeerd wordt dan ooit.

Tijdens Noorderslag vestigt BV POP de aandacht op deze problematiek en worden er oplossingen aangereikt. Het Puntenplan Popbeleid somt een aantal acties op die de inkomenspositie van muzikanten, tekstschrijvers en componisten van muziek beter garanderen en wijst de overheid op haar verantwoordelijkheid in het bieden van adequate regelgeving en handhaving inzake het beleid over muziek.

BV POP Jubileum
25 jaar geleden werd de BV POP opgericht om de belangen van musici en componisten te behartigen richting politiek en muziekindustrie. Eén van de successen was de oprichting van de stichtingen Sena en Norma die de geldstromen rondom het naburig recht voor musici en acteurs regelen. Ook zijn er ‘standaardcontracten’ opgesteld met de industrie, contracten die tot op de dag van vandaag veelvuldig worden gebruikt.

Daarnaast maakt BV POP zich sterk voor het behoud van het rijke popmuzieklandschap van Nederland. Een redelijke en billijke vergoeding voor het maken van muziek moet gewaarborgd blijven en in deze slechte economische tijden moet voorkomen worden dat er te veel op cultuur en muziek wordt bezuinigd.

Het 25 jarig jubileum wordt mede mogelijk gemaakt door Buma Cultuur, Sena en de sectie Sena performers,  Norma  Fonds en FNV Kiem.