NLO verlengt contract luisteronderzoek met GfK

08-07-2016 @ 16:06

Het contract luisteronderzoek wordt met een jaar verlengd waardoor marktonderzoekburo GfK het radio luistergedrag opnieuw zal meten voor de Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Het huidige contract loopt sinds 2012 en is gebaseerd op een radiolog. Ruim 90% van de radiologs wordt online of via mobiel/tablet ingevuld.

De radiocijfers worden gemeten via het radiolog van GfK en worden per kwartier geregistreerd. Parallel aan het radiolog is GfK momenteel bezig met nieuwe innovatieve technieken zoals passieve meting via een app op de smartphone, om zo luistergedrag op minuutniveau te kunnen registreren.

Het radiolog van GfK is een zeer gedegen en betrouwbaar meetinstrument”, aldus Frans Kok, directeur NLO. “Tegelijkertijd gaan we kijken of en wanneer we kunnen overstappen op elektronische metingen zodat we het luistergedrag op minuutniveau kunnen gaan registreren en rapporteren.”

Naast de verlenging van het radiolog, zal ook de uitvoering van het Audio Distributie Onderzoek in 2017 opnieuw worden uitgevoerd door GfK. Dit onderzoek brengt de gehele audio consumptie in kaart, dus naast radio ook eigen muziek (MP3, CD) en online muziekdiensten (zoals Spotify).

Over NLO
Stichting NLO is per 1 januari 2012 actief en opgericht vanuit een breed draagvlak van marktpartijen, aanbieders en afnemers van reclameruimte op radio (Joint Industry Committee). NLO kent vier participanten, die elk namens hun achterban richting geven en meewerken aan het beleid en de onderzoeken van NLO: RAB (radio-exploitanten), NPO (Nederlandse Publieke Omroep), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus). Het doel van de stichting is om gezamenlijk een betrouwbare, valide, transparante en marktrelevante standaard en maatstaf voor media-aanbieder en –afnemer neer te zetten. Nadere informatie over de opzet van en deelnemende stations aan het Nationaal Luister Onderzoek is te vinden op www.nationaalluisteronderzoek.nl.

http://www.gfk.com/nl/